Repository Zernike Publicaties - Rijksuniversiteit Groningen
 
English | Nederlands

Zernike Instituut voor Geavanceerde Materialen (ZIAM)


De missie van het Zernike Instituut voor Geavanceerde Materialen is:

Het ontwerp en de wetenschappelijke bestudering van materialen voor functionaliteit.

Missieoverzicht:
* Om een positie als een internationaal erkend en leidend materialenonderzoeks- en opleidingsinstituut te verkrijgen
* Om onderzoeksrichtingen tot fundamentele vragen in de velden van functionele materialen te leiden
* Om de synergie en kennisoverdracht tussen de subdisciplines van natuurkunde, scheikunde en biologie te optimaliseren
* Om een nieuwe generatie van onderzoekers in een kruislings disciplinaire benadering op te leiden om de gediplomeerden beter voor te bereiden op de diversiteit en kwaliteit van vaardigheden die nodig zijn in de maatschappij.
map: Archief
 
To top